Vakblad FamilieZaken

FamilieZaken is het vakblad voor adviseurs van dga’s en familiebedrijven. In FamilieZaken vindt u wetenschappelijk verantwoorde, doch praktijkgerichte artikelen over het succesvol adviseren van deze specifieke doelgroep.

 

Verschillende thema’s, zoals governance – bestuur – leiderschap – financiering – vermogensplanning – tax planning – privacy – opvolging – conflicten (mediation) – familiestatuut – marketing – dynamiek – cultuur – strategie en risicomanagement komen aan de orde.

 

In nummer 2019-10 treft u de volgende onderwerpen aan:

 

Binnenkort verschijnt weer een editie van het vakblad FamilieZaken. Nieuw is de rubriek de professional waarin een adviseur van familiebedrijven vertelt over zijn of haar praktijk. In dit nummer treft u verder de volgende onderwerpen aan:

 

Het wetsvoorstel Excessief lenen bij eigen vennootschap; hoe kunt u anticiperen?
De fiscale praktijk is in de ban van de voorgestelde ‘rekening-courantmaatregel’. Het is belangrijk om tijdig op de maatregel voor te sorteren. Kim Dekkers MSc. en mr. drs. Patrick van den Heuvel gaan in op enkele belangrijke opvallende zaken

 

Werknemersparticipaties bij familiebedrijven
Familiebedrijven willen graag dat de bedrijfscultuur van de onderneming duurzaam behouden blijft voor de volgende generatie(s). Het binden en behouden van werknemers is essentieel om een langetermijnvisie te verwezenlijken. Het uitgeven van participaties kan erg interessant zijn, maar stuit juist bij familiebedrijven op behoorlijke weerstand. Ten onrechte aldus mr. Jan-Willem Beijk en mr. Hans van Mens. Zij laten zien welke mogelijkheden er zijn.

 

Herstructurering na schenking aandelen onder de BOR; wat is nu mogelijk?
Schenking van aanmerkelijkbelangaandelen komt vaak voor in de adviespraktijk voor familiebedrijven. Welke mogelijkheden zijn er nu voor een herstructurering nadat de aandelen met behulp van de bedrijfsopvolgingsregeling zijn geschonken? Mr. Ad Versluis behandelt enkele toepassingen.

 

Knelpunten bij de toepassing van de BOR; welke oplossingen zijn er?
De bedrijfsopvolgingsfaciliteit, een enorm interessante vrijstelling van schenk- en erfbelasting, is bedoeld voor reële bedrijfsopvolgingen en zou rechtsvormneutraal en uniform moeten uitwerken. In de praktijk stuiten familiebedrijven op enkele knelpunten bij de toepassing van deze faciliteit. Mr. Kevin Dubbeld en mr. Linda Jansen bekijken welke oplossingen er nu mogelijk zijn.

 

FamilieZaken verschijnt vier maal per jaar. Een jaarabonnement kost €179,- per jaar, exclusief btw

 

> Meer informatie

 

Een lidmaatschap biedt u:

  • Twee maal per jaar een studiemiddag
  • Toegang tot het jaarlijkse Nationaal Congres Familiebedrijven
  • Vier maal per jaar het Vakblad Familiezaken