Vakblad FamilieZaken

FamilieZaken is het vakblad voor adviseurs van dga’s en familiebedrijven. In FamilieZaken vindt u wetenschappelijk verantwoorde, doch praktijkgerichte artikelen over het succesvol adviseren van deze specifieke doelgroep.

 

Verschillende thema’s, zoals governance – bestuur – leiderschap – financiering – vermogensplanning – tax planning – privacy – opvolging – conflicten (mediation) – familiestatuut – marketing – dynamiek – cultuur – strategie en risicomanagement komen aan de orde.

 

In nummer 2019-11 treft u de volgende onderwerpen aan:

 

Een passende beloning voor de dga
De gebruikelijkloonregeling levert regelmatig discussies op. De regeling is in de loop der jaren diverse keren aangepast. Mr. Robert Rutgers bespreekt de belangrijkste wijzigingen en recente jurisprudentie.

 

Nieuwe invorderingsmaatregel schiet doel voorbij
Sinds 1 januari 2019 geldt een nieuw artikel om internationale verhaalsconstructies tegen te gaan. Deze bepaling reikt verder dan wellicht op het eerste gezicht lijkt, aldus mr. Arthur Kan.

 

Mediationvaardigheden in de adviespraktijk
Een adviseur in familiebedrijven komt regelmatig in spanningsvolle situaties terecht zoals een reorganisatie, bedrijfsopvolging, fusies, arbeidsconflicten of een echtscheiding. Een te snelle focus op de inhoud kan de voortgang in het adviestraject belemmeren volgens mr. Erwin Krens. Hoe kunnen mediationvaardigheden de rol van adviseur versterken?

 

Ontslag op staande voet …….peanuts?
Familiebedrijven gaan niet snel over tot ontslag. Wel constateren mr. Elise Heyman en mr. Hans van Mens dat juist bij familiebedrijven misbruik van het vertrouwen snel(ler) tot een ontslag op staande voet leidt. ‘Peanuts’ is een ontslag op staande voet echter niet.

 

Zicht op onbewuste drijfveren
Hoe krijgen adviseurs zicht op gevoeligheden, patronen en dynamieken in en om een proces van bedrijfsopvolging, die ongrijpbaar aanwezig zijn en die het proces lijken te belemmeren? Mr. Anke Kootstra gaat in op drie redenen om vraagstukken rond bedrijfsopvolging ook te benaderen vanuit systemisch perspectief.

 

Verder in dit nummer: nieuws, een verslag van het Nationaal Congres Familiebedrijven 2019 en een column van Hans Biesheuvel.

 

FamilieZaken verschijnt vier maal per jaar. Een jaarabonnement kost €179,- per jaar, exclusief btw

 

> Meer informatie

 

Een lidmaatschap biedt u:

  • Twee maal per jaar een studiemiddag
  • Toegang tot het jaarlijkse Nationaal Congres Familiebedrijven
  • Vier maal per jaar het Vakblad Familiezaken