Studiedagen

18 juni 2019

Programma volgt.

Tijdens de studiemiddag van het Netwerk Adviseur Familiebedrijf zullen ook de deelnemers van de Leergang Adviseur Familiebedrijf aansluiten.

 

7 november 2019

Programma volgt. 

Tijdens de studiemiddag van het Netwerk Adviseur Familiebedrijf zullen ook de deelnemers van de Leergang Adviseur Familiebedrijf aansluiten.

 

 

Vorige edities:

1 november 2018

 mr. Hans van Mens

mr. Erwin Krens

 

Bij concurrentiebedingen is de gedachte vaak dat de soep wel niet zo heet zal worden gegeten. Niets is minder waar, aldus mr. Hans van Mens op de studiemiddag Netwerk Adviseur Familiebedrijf donderdag 1 november 2018.

 

Zeker bij familiebedrijven komen veel concurrentiebedingen voor. Hier wordt de strijd met veel emotie uitgevochten. Hans van Mens ging deze middag nader in op het concurrentiebeding. Een concurrentiebeding moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Anders is het beding nietig en hoef je niet eens naar de rechter als je het er niet mee eens bent. Een beding is slechts geldig:

 • bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;
 • als het beding schriftelijk is overeengekomen;
 • met een meerderjarige werknemer.

Hans van Mens behandelde diverse uitspraken waarin hij liet zien wat de uitkomst kan zijn van een gang naar de rechter. Een afspraak waarbij de werknemer zich per e-mail akkoord verklaarde met de arbeidsovereenkomst en het concurrentiebeding is ook voldoende. Wanneer er twijfel bestaat over de echtheid van de handtekening van de werknemer is het aan de werkgever om de echtheid te bewijzen. Hoe zit het bij een functiewijziging van de werknemer? Geldt een concurrentiebeding nog steeds als de werknemer inmiddels van functie is gewijzigd? In het Brabant/Van Uffelen-arrest uit 1979 bepaalde de Hoge Raad dat een concurrentiebeding zijn geldigheid verliest als het niet opnieuw schriftelijk wordt aangegaan, indien zich een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding voordoet, waardoor het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken.

Als een beding te algemeen is geformuleerd, is het beding ook nietig. Let hierbij op de volgende zaken:

 • specifieke bedrijfsgevoelige informatie;
 • specifieke kennis;
 • specifieke werkzaamheden;
 • specifieke functie;
 • toegesneden op de persoon.

Een opsomming van bedrijfsgegevens is niet voldoende. Naast een concurrentiebeding, bestaat ook het relatiebeding en het boetebeding. Een goed relatiebeding is ruim geformuleerd. Ook het benaderen van klanten is dan al een overtreding. Bedenk dat een rechter zich ook houdt aan hoge, afgesproken boetes.

 

Mediation

In Nederland zijn we vaak conflictvermijdend. Conflicten zijn ongemakkelijk. Een nadeel hierbij is dat een conflict kan dooretteren. Erwin Krens ging in een interactieve workshop in op de mogelijkheden en aandachtspunten bij mediation.

Bij familiebedrijven is loyaliteit belangrijk. Niet loyaal zijn aan familiewaarden kan al snel een conflict opleveren. En omdat je niet alleen collega’s, maar vaak ook familie bent, is het extra gecompliceerd.

Erwin Krens wees op het verschil tussen belangen en standpunten. Als je vraagt naar belangen, krijg je vaak een standpunt te horen. Maar pas op belangenniveau kun je werken aan oplossingen. Hij noemde een reeks van voorbeelden die ogenschijnlijk belangen leken, maar eigenlijk standpunten zijn.  De neiging bestaat om bij ene conflict meteen naar de inhoud te gaan. Maar vaak speelt er iets op het relatie-communicatieniveau. Mensen voelen zich afgewezen of niet gehoord. Het is voor een adviseur heel belangrijk om de relatie goed te onderzoeken. Dan pas merk je wat er echt aan de hand is.  Wat heeft de relatie nodig? Daarna kun je het goed over de inhoud hebben.

Ook gaf Krens als tip mee om te waken voor aannames en vooral ook om door te vragen bij belangen. Vragen die je hierbij kunt stellen zijn:

 • Wat betekent het voor je?
 • Wat levert het je op?
 • Worst case-scenariovragen
 • Wat zou je missen als?

 

Een inspirerende middag met veel praktische tips!

 

5 juni 2018

mr. Pjotr Anthoni & mr. Mitra Tydeman-Yousef – UBO-register

mr. drs. Ingeborg Sandig – Workshop advisering van familiebedrijven vanuit het perspectief van ‘Denkstijlen’

 

Twee maal per jaar komen de leden van het Netwerk Adviseur Familiebedrijf bijeen voor een studiemiddag. Ook deze middag op 5 juni 2018 werd weer als zeer positief  ervaren.

Mr. Mitra Tydeman en mr. Pjotr Anthoni namen de UBO-registratie onder de loep. Tydeman en Anthoni bespraken de doelstellingen van de ‘Richtlijn inzaken de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering’. Ook kwam aan bod wie haar UBO moet registreren, wanneer de registratie moet plaatsvinden en welke gegevens geregistreerd moeten worden. Daarnaast gaven ze aan wie tot welke gegevens toegang heeft. De sancties zijn een maximumboete van € 20.500 per entiteit en een maximum gevangenisstraf van zes maanden.

 

Vind de UBO

Een belang kan op twee manieren worden uitgelegd, namelijk bezit en eigenschap. Je kunt ook meerdere UBO’s per entiteit hebben. Hoe in Nederland precies de definitie gaat gelden, is nog niet bekend. Lidstaten kunnen verder gaan dan de Europese regelgeving vereist. Maar weinig lidstaten hebben de deadline gehaald, ook Nederland niet. Inmiddels is de wet in werking in Duitsland, Denemarken, Frankrijk en het Vereningd Koninkrijk. De definitie in de Wtft 2018 zal als vertrekpunt gelden. Het Nederlands wetsvoorstel wordt begin 2019 verwacht. Tydeman en Anthoni plaatsten nog een kanttekening bij het privacyaspect. Volgens PwC is er geen gedegen afweging gemaakt tussen transparantie en de omvang van de inbreuk op de privacy. Waarom is voor deze openbare vorm gekozen? Opmerkelijk, zeker gezien de nieuwe AVG-regelgeving sinds 25 mei 2018. De conclusie was dat ook veel familiebedrijven hierdoor geraakt worden.

 

Denkstijlen

In het tweede gedeelte van de middag gaf Ingeborg Sandig. mediator en coach een praktische invulling aan de middag.

Er zijn vier denkstijlen met specifieke kenmerken, gebaseerd op het Herrmann Whole Brain Concept.

 • Logisch
 • Creatief
 • Praktisch
 • Emotioneel

 Na een bespreking van de verschillende kenmerken werden de deelnemers  uitgenodigd een denkstijl te kiezen die het beste bij hen past. Er is geen ‘beste’ denkstijl.

Je communiceert het makkelijkst met mensen die dezelfde denkstijl hebben, maar in de adviespraktijk krijg je uiteraard te maken met andere denkstijlen. Hoe herken je iemands denkstijl (denk aan opleidng, werk, kleding, taalgebruik) en wat kun je als adviseur doen om aan te sluiten bij een denkstijl? Voor iedere denkstijl geldt een andere strategie. Natuurlijk zijn er ook do’s en don’ts en ook die varieren per denkstijl. Bij een praktische denkstijl past geen ‘last minute-verandering’-agenda terwijl bij een creatieve denkstijl een gedetailleerde en strikte agenda juist niet geschikt is. Een kleurrijke aanvulling die als zeer nuttig werd ervaren.

 

14 november 2017

dr. Ilse Matser –  Belang van continuïteit in familiebedrijven door een goed bestuur 

mr. drs. John Bult RB – Bedrijfsopvolging in het familiebedrijf: belastinglatenties die een rol kunnen spelen bij de overdracht van de onderneming binnen de familie 

dr. mr. Fred Schonewille – Medition bij conflicten en bij bedrijfsopvolging in het familiebedrijf

 

22 juni 2017

mr. Aniel Autar – Erfgoed strategie 

drs. Jeroen Knol – Privacystructuren voor het familiebedrijf

drs. Niels Govers – Praktijksituaties o.b.v. fiscaliteit in relatie tot familiebedrijfskunde

 

Een lidmaatschap biedt u:

 • Twee maal per jaar een studiemiddag
 • Toegang tot het jaarlijkse Nationaal Congres Familiebedrijven
 • Vier maal per jaar het Vakblad Familiezaken